The Entomological Society of Japan

Founded March 1917

The Entomological Society of Japan publishes Entomological Science, Japanese Journal of Entomology (New Series) and The Insects of Japan.

Officers and Council Members for 2015-2016

President: Kaoru Maeto
Vice President: Yoshihisa Abe
Secretaries: Mayumi Yoshimura, Norio Hirai
Treasurer: Takao Itioka
Council Members: Masahiro Ohara, Shigehisa Hori, Takeyuki Nakamura, Kazuhiro Tanaka, Shuhei Nomura, Masaya Yago, Utsugi Jinbo, Kouichi Goka, Tadashi Ishikawa, Shin-ichi Yoshimatsu, Kohei Kubota, Masami Sasaki, Masaaki Tomokuni, Yoshihiro Yamada, Morio Tsukada, Koji Tojo, Hiroshi Nakamura, Mayumi Yoshimura, Norio Hirai, Itaru Kanazawa, Hideharu Numata, Tsuyoshi Yagi, Katsuro Yahiro, Yoko Takematsu, Ryoichi Miyanaga, Kazuhiko Konishi, Ryo Arakawa, Yoshihisa Abe, Toshiya Hirowatari, Makoto Tokuda, Takuji Tachi, Munetoshi Maruyama.