The Entomological Society of Japan

Founded March 1917

The Entomological Society of Japan publishes Entomological Science, Japanese Journal of Entomology (New Series) and The Insects of Japan.

Officers and Council Members for 2013-2014

President: Hideharu Numata
Vice President: Masato Ono
Secretaries: Shin G. Goto, Mayumi Yoshimura
Treasurer: Hiroaki Sato
Council Members: Shin'ichi Akimoto, Masahiro Ohara, Katsuo Goukon, Takeyuki Nakamura, Masato Ono, Hiroaki Kojima, Shuji Okajima, Utsygi Jinbo, Kohei Kubota, Shin-ichi Yoshimatsu, Kouichi Goka, Masami Sasaki, Masaya Yago, Yohsuke Tagami, Morio Tsukada, Koji Tojo, Ryuichiro Machida, Minoru Ishii, Toshiya Hirowatari, Katsuro Yahiro, Itaru Kanazawa, Rikio Matsumoto, Kazuki Miura, Yoko Takematsu, Hiroyuki Yoshitomi, Kenji Ohara, Yoshihisa Abe, Yoshitaka Sakamaki, Satoshi Kamitani, Makoto Tokuda.